Služby

 • geometrické plány
 • vytyčování hranic
 • vytyčování staveb
 • zaměřování interiérů
 • zaměření polohopisu a výškopisu
 • zaměření účelových map
 • výpočty ploch a kubatur
 • vyhotovení prohlášení vlastníka
 • ostatní geodetické práce
 • konzultace v oblasti katastru nemovitostí

 • Naše služby je možné objednat 
  
 • na tel. číslech: 603 810 810, nebo 603 316 510
 • e-mail: honza.bendik@seznam.cz

 • Více informací v kontaktech.